Última actualización: 16 de Agosto de 2021

Usuario desde: 16 de Agosto de 2021
Cumpleaños: 21 de Febrero
Edad: 35 años
Sexo: Sexo masculino Hombre
País de origen:  Vietnam

Página personal de upes3
upes3.edu.vn

Buscar todo el contenido creado o administrador por upes3

Firma de los mensajes:
Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường Trung học TDTT Trung ương III, được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1977, được nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng năm 1997  và được Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học TDTT III Đà Nẵng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2008, theo Quyết định số 720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trường được đổi tên thành Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.