home Perfil público de rongtiensa

Perfil público de rongtiensa

Última actualización: 17 de Septiembre de 2021

Usuario desde: 17 de Septiembre de 2021
Cumpleaños: 20 de Octubre
Edad: 30 años
Sexo: Sexo masculino Hombre
País de origen:  Vietnam

Página personal de rongtiensa
https://rongtiensa.vn/

Buscar todo el contenido creado o administrador por rongtiensa

Firma de los mensajes:
Giới thiệu: Học viện Rồng Tiên Sa hoạt động dựa trên tiêu chí gây dựng sức mạnh mới trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông đa phương tiện, đặc biệt lĩnh vực Đào tạo Nghệ thuật – Kỹ năng.
Hastags, tag: #Rongtiensa #hocvienkynang #DaotaoMC #Nghethuat
Địa chỉ: 02A Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng
Phone: 0905448557
Website: https://rongtiensa.vn/
Twitter: https://twitter.com/rongtiensa
Facebook: https://www.facebook.com/rongtiensa.vn/