home Perfil público de minhchiholding

Perfil público de minhchiholding

Última actualización: 21 de Abril de 2021

Usuario desde: 21 de Abril de 2021
Cumpleaños: 5 de Mayo
Edad: 32 años
Sexo: Sexo masculino Hombre
País de origen:  Vietnam

Página personal de minhchiholding
https://www.minhchiholdings.com/

Buscar todo el contenido creado o administrador por minhchiholding

Firma de los mensajes:
"CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MINH CHÍ HOLDINGS là nhà cung cấp các dịch vụ hiệu quả trong lĩnh vực Bất động sản, nhằm tăng
cường, mở rộng quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. #minhchiholdings #batdongsanhoalac #bdshoalac #thietkethicong"