home Perfil público de ketridat

Perfil público de ketridat

Última actualización: 4 de Octubre de 2021

Usuario desde: 10 de Septiembre de 2021
Cumpleaños: 25 de Junio
Edad: 22 años
Sexo: Sexo masculino Hombre
País de origen:  Vietnam

Página personal de ketridat
https://ketridat.com/

Buscar todo el contenido creado o administrador por ketridat

Firma de los mensajes:
Trí Đạt là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp kệ để hàng, kệ chứa hàng, kệ lưu trữ... và hệ thống kệ kho hàng công nghiệp chuyên dụng. Với mục tiêu phục vụ khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp trên mọi miền tổ quốc, mọi hoạt động của Trí Đạt đều xoay quanh phương châm chính là "Hợp Tác Để Thành Công". Mặt khác, chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu toàn diện, hiệu quả bền vững đi kèm tiết kiệm đầu tư bắt nguồn từ chính chất lượng sản phẩm, giá rẻ và sự chuyên nghiệp đặc biệt.