home Perfil público de binhchuakhibaker

Perfil público de binhchuakhibaker

Última actualización: 21 de Febrero de 2021

Usuario desde: 21 de Febrero de 2021
Cumpleaños: 3 de Mayo
Edad: 32 años
Sexo: Sexo masculino Hombre
País de origen:  Vietnam

Página personal de binhchuakhibaker
https://binhchuakhibaker.vn/

Buscar todo el contenido creado o administrador por binhchuakhibaker

Firma de los mensajes:
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Bảo Khánh là một trong những công ty chuyên sản xuất bình chứa khí chất lượng cao bằng vật liệu Inox và thép với máy móc thiết bị đa dạng và hiện đại. 
Số 579 Nguyễn Đức Thuận, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
0912758179