Usuario desde: 24 de Octubre de 2010
Cumpleaños: 20 de Enero
Edad: 28 años
Sexo: Sexo femenino Mujer
País de origen:  Chile

Página personal de Ai-no-kanji
facebook.com/Miki.Ansatsu

Buscar todo el contenido creado o administrador por Ai-no-kanji

Firma de los mensajes:
Kanji ♥ Love
Love is something to give it to others to spread happiness ... things like that, right?
//
Ai wa kōfuku o hiromeru tame ni ta no hito ni sore o ataeru tame ni nani ka... Sono yōna monodesho?
Kanji ♥ Love